De Chiroverzekering

Als je inschrijvingsgeld betaalt, ben je ineens ook verzekerd, zo gemakkelijk gaat dat bij de Chiro!

Stel: Jan eet een stukje vlees dat niet goed doorbakken was en loopt een voedselvergiftiging op, Mieke gaat wat te hard op in een spelletje ‘Haasje over’ en breekt haar been, … Als je plezier hebt, is een ongelukje snel gebeurd!

De Chiroverzekering bestaat uit...

1.   Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als je per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index mee.In dit geval stuur je een brief met wat er gebeurd is en alle relevante info naar IC-verzekeringen. Let wel: de verzekering geldt niet op weg naar of van de lokalen voor of na een activiteit.

2.   Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gekwetst wordt, zoals verdrinking, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, als je springstof gebruikt, bij zelfdoding, als je onder invloed bent van drugs of alcohol of als je je lenzen verliest.
  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat de ziekteverzekering (bv. CM of Bond Moyson) niet terugbetaalt.
  • Die verzekering geldt ook op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.
  • Let erop dat de dokter zich houdt aan de lijst van het RIZIV, en vraag niet om op een eenpersoonskamer te liggen.

Bij een ongeval stuurt de leiding binnen de 8 dagen een ongevalsaangifte en een medisch attest naar LDB, de verzekeringsmakelaar van Chiro. Als ouder ontvang je dan een brief met een dossiernummer. Nadat je alle kosten voor dokters, apothekers, kliniek, enz., betaald hebt, ga je naar jouw mutualiteit. Die betaalt haar aandeel terug en levert een formulier af waarop de bijdrage vermeld staat die je zelf betaald hebt. 

Stuur dat naar Ic verzekeringen, Kempische Steenweg 404 , 3500 Hasselt, met vermelding van je dossiernummer en je eigen rekeningnummer.

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit.

Het ongevalsformulier kan je hier downloaden.

3.   Overlijden en blijvende invaliditeit

Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding. Voor alle details hierover raadpleeg je best de verzekeringspolis van de Chiro. Deze vind je op www.chiro.be.

4.   Materiële schade

Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis. Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.