Taakverdeling 2019-2020

Groepsleiding: Famke en Lowie S

De zware taak van groepsleid(st)er zal dit jaar op de schouders van Lowie en Jorien rusten. Ze zullen het komende jaar trachten om het reilen en zeilen van onze chiro in goede banen te leiden. Als groepsleiding is hun belangrijkste taak het groepsgevoel, dat binnen de chiro heerst te stimuleren. Dit geldt niet alleen voor de leiding maar omvat de hele groep. Samen staan we immers sterker dan alleen! De groepsleiding fungeert als coördinator binnen onze chiro en fungeert ook als spreekbuis naar heel Millegem. Indien ouders of andere personen vragen hebben omtrent de Chiro kunnen zij steeds bij hen terecht en dan zullen zij steeds trachten deze problemen of vragen op een subtiele manier aan te pakken.

Event Provider  (EVP)Mats, Jinte en Tuur

Event Provider staat voor de fuifwerkgroep van de chiro. Ze staan voor de volledige praktische en financiële organisatie van de fuiven.  De voornaamste doelstelling is ervoor te zorgen dat de andere leiding zich volledig kan concentreren op de chirowerking. Natuurlijk streeft Event Provider een perfecte organisatie van het Openluchtbal en het Kermisbal na.

Vadersweekend: Diederik, Toon en Evert

Zoals jullie weten gaan we begin maart steeds op weekend met de vaders van de leden en met de oud-leiders. Steeds is het enorm plezant. Eigenlijk durven we zelfs stellen dat dit fantastisch weekend door geen enkele vader gemist mag worden. Inschrijven kan dus steeds bij bovenvermelden. 

Moedersweekend: Lieze en Bo

Zoals jullie weten gaan we begin oktober steeds op weekend met de moeders van de leden en met de oud-leisters. Steeds is dit enorm plezant. Eigenlijk durven we zelfs stellen dat dit fantastische weekend door geen enkele moeder gemist mag worden. Inschrijven kan dus steeds bij bovenvermelden.

Verhuur: Miet

Wij stellen ons lokaal in de Nachtegaalstraat z/n ter beschikking om te huren tegen een rendabele prijs om uw feestjes, babyborrels, verjaardagen, etc. in  the houden. Daarnaast is het chirolokaal net uitgebreid, zodat er nu extra ruimte is bijgekomen.

Drank: Lowie S

Natuurlijk wordt er op onze Chiro ook wel eens wat gedronken. Lowie S zorgt ervoor dat er drank is en dat iedereen dit correct betaalt.

Uniformen: Noor en Helena

Bij Noor en Helena kunnen jullie terecht voor een gloednieuw chiro-uniform. 

Jeugdraad: Linde, Thijmen en Simon

In Mol is er de jeugdraad Mikpunt. Iedereen die met de Molse jeugd bezig is, is er vertegenwoordigd.  De belangen van onze jeugd worden hier op politiek niveau behartigd (subsidies, gemeentelijke projecten, aankoop materialen  door de gemeente, brandveiligheid, JeugdWerkBeleidsPlan,…). In naam van onze Chiro gaan zij elke maand naar de vergadering.

Sleutelfiguur: Groepsleiding

Zij houden bij wie welke sleutels van de chirolokalen heeft.

Voorbereidingsweekend: Groepsleiding

Aan het kamp gaat natuurlijk een voorbereidingsweekend vooraf. Dit wordt gedaan om de lokalen en de regio rond onze kampplek te leren kennen. Deze personen leggen het weekend vast. Ze zorgen voor een hapje en een drankje en ontspanning voor de leiding.

Christus Koning: Simon en Eline

Eind november is het een hoogdag voor elke christelijk geïnspireerde jeugdvereniging, het is de feestdag van Christus Koning. Deze werkgroep zorgt ervoor dat de viering in de kerk en de activiteiten gedurende gans de dag gesmeerd verlopen.

Sinterklaas: Lars en Lore B

Deze twee onderhouden de contacten met de goede Sint uit Spanje.

Party Commission: Toon, Lore B, Lowie M en Corneel

Natuurlijk moet er ook wat amusement zijn voor de leiding. Hiervoor staat de werkgroep Party Commission. 

Startboekje: Bo en Djordy

Zangknapen: Helena, Chiel, Evert, Valerie en Rik

Ge moogt eerst nog even terug naar binnen gaan want het is eerst nog zangstonde…  Als de meesten dat woord nog maar horen uitspreken dan zouden ze al liever weglopen en na een half uurtje eens terug komen kijken of dat de rest er al mee gedaan heeft.

Deze zangstonden zijn er echter niet om nu en dan onze leden eens goed te pijnigen, neen, dat samen zingen heeft best nog wel andere en nuttigere redenen en kan zelfs plezant zijn als je maar wilt.

De zangknapen zorgen er telkens voor dat “de zangstonde achteraf al bij al nog meevalt”.  Zij leren elk jaar het nieuwe jaarthemalied aan, ze leren de oude bekenden aan aan de jongere leden en proberen ook vaak eens met iets nieuws en volledig anders voor de dag te komen.  Als zij daar zitten of staan met onze tekstpapieren, een gitaar en een muziekinstallatie is dit niet “om een stuk van de chironamiddag af te pakken van onze leden” maar proberen zij op deze manier ook wat bij te dragen aan de chiro-groep-sfeer en dit zowel op zondagnamiddag als op kamp.

Archief: Valerie

Valerie zorgt ervoor dat alle attributen die ons doen herinneren aan alle goede momenten gearchiveerd worden voor het nageslacht zodat ze ooit tentoongesteld kunnen worden.

Ledenwerving + Dag van Jan en alleman: Ewoud en Noor

(Joren, Jorien)

Zij zullen dit jaar zoveel mogelijk kinderen en jongeren trachten te overtuigen om eens van de chirosfeer te komen proeven. Zij zullen o.a. een bezoek brengen aan de lagere school en de dag van jan en alleman organiseren.

Communicatieverantwoordelijken:Bo en Djordy

Ook de chiro heeft een website: www.chiromillegem.com Op deze website kan je ook alle informatie vinden in verband met de Chiro. De communicatieverantwoordelijken zorgen ervoor dat de informatie steeds wordt geüpdatet.  Wekelijks wordt de nieuwsbrief verstuurd, en ook op Facebook vindt je ons terug!

Kampplaatsen zoeken: Lieze, Diederik en Simon

Om op kamp te gaan heb je natuurlijk ook een mooie kampplaats nodig. Wat is een goede kampplaats? Ver genoeg van het dorp maar ook niet te ver want ander kan je geen dorpsspel spelen, dicht genoeg bij een bos maar ook dicht genoeg bij een voetbalveld, een kampplaats met bedden voor de kleinste en een tentengrond voor de grootste, een goed uitgeruste keuken om al dat lekkers klaar te maken,…

Vuilbakken: Lowie M en Rik

Lowie M en Rik zullen er voor zorgen dat de juiste vuilbakken steeds op het juiste tijdstip buiten staan en indien nodig rijden ze naar containerpark.